ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

ПРЕНАСОЧЕНО | CAGED | Gaya Dance Company

19:00ч. 22.11.2020 Театър Азарян

/for English scroll down/

!!! За огромно наше съжаление, поради усложнената пандемична обстановка в страната и наложените извънредни мерки в Южна Корея, се налага да отложим премиерното представяне на CAGED в София.

Закупените билети за 21 и 22 ноември ще важат без презаверка за следващата дата на събитието. Ако все пак желаете да върнете билета си, можете да го направите на касите на Билетен център НДК.

Вярваме, че предстоят по-добри времена и ви благодарим за разбирането и търпението.

Екипът на Фондация “ЕДНО за Култура и Изкуства”.

___________________________________________________________________
CAGED
Gaya Dance Company
 
21 и 22 ноември 2020
19:00ч. - НДК, Театър Азарян

Заклещени в страх.

Страхът е отровата, която поразява умовете ни.
Страхуваме се от самотата, старостта и смъртта.
Страхуваме се от това да бъдем изоставени и наранени.
Страхуваме се от болести.
Страхуваме се от любовта, защото понякога се съмняваме в добрите намерения, искреност и отдаденост.
Страхуваме се да си отидем от този свят без да оставим следа, безименни и анонимни, сами дори на собственото си погребение.
 
Страхуваме се да живеем щастливи и свободни...
 
Умовете имат силата да превръщат мислите в реалност. Докато живеем в страх, забравяме, че това е състояние, което може да бъде победено.
 
Парализирани от страхове, не осъзнаваме, че те са единствената прегреграда между нас и щастието. Те заключват сърцата ни, причиняват болка и страдание.
 
CAGED не предлага рецепта за освобождаване от страховете, а ги изважда на светло, защото невидимите стени, които издигаме между нас и щастието, могат да бъдат разрушени само и единствено от нас, когато ги видим.
__________

За Пансън Ким (Корея):
 
Пансън Ким се занимава със съвременен танц от дете, а на 18-годишна възраст постъпва като студент по Изящни изкуства в Националния университет по изкуства в Корея (K-Arts) в Сеул, Южна Корея. Работил е с Жан-Клод Галота, Изток Ковач, Исмаел Иво, Laboratory Dance Project, Мина Ю, Еманюел Гат и Амала Диано. От 2010-а година създава редица съвременни танцови спектакли с международно участие и признание. Ким е изкушен от съкровените емоции, тънките струни на душевността и обмяната на енергии между хората, а център на работата му са мултидисциплинарни колаборации с международни творци от различни сфери.
__________ 

Хореография: Пансън Ким
Изпълнение: Бонг Су Ким (Корея), Йонгджун Шин (Корея), Джийон Янг (Корея)
Музика и музикално изпълнение: Павел Терзийски
Кукловоди: Стефан Димитров и Полина Христова
Сценография: Никола Тороманов
Дизайн на кукли и маски: Мариета Голомехова
Композитор и озвучител: Емилиян Гацов
Светлинен дизайн: Виктор Георгиев
Дизайн на костюми: Пансън Ким, Вероника Вапирова

Фотография: Stefan N. Shterev

Проектът е продукция на Фондация “ЕДНО за Култура и Изкуства” и се случва с подкрепата на Министерството на културата на Република България и Национален дворец на културата – Конгресен център.


_______________________________________________________________________


CAGED
Gaya Dance Company

Caged. In fear.

Fear is the poison that storms our minds.
We are afraid of loneliness, old age and death.
We are afraid of being abandoned and hurt.
We are afraid of diseases.
We are afraid of love because sometimes we doubt good intentions, sincerity and dedication.
We are afraid to leave this world without leaving a mark, anonymous, even on our own funerals.

We are afraid of a happy and free life...

Our minds have the power to make our thoughts reality. As long as we live in fear, we forget that this is a state that can be defeated.

Paralyzed by fears, we don’t realize that they are the only overbought between us and happiness. They lock our hearts, cause pain and suffering.

CAGED is not offering a recipe for fighting fears. It illuminates them so that we
can meet our own selves through them. It demonstrates the invisible walls we build between
ourselves and happiness - the walls that can only be broken by us.
_________


Choreographer
Pansun Kim

The main ideas in Pansun Kim’s work as a choreographer are the subtleties of human
interactions, the exchange of energy, the games we play, the intimacy we achieve. As
this is his first production with his own company, Pansun is excited to work with some
uniquely talented people, who are interested in multidisciplinary collaborations - both on
stage and in the stage production. People in the company think of performance as a
complete human experience and the boundaries of different arts and skills are
intentionally blurred.

Pansun Kim started to dance at the ripe age of 18 when he was a fine arts student at
the National University of Artists in Seoul, South Korea. He fell in love with dance as an
artform, so he graduated with a degree in contemporary dance.
Pansun Kim first started choreography in Seoul in 2002.
Since then, he has had an illustrious international career as a dancer for various
choreographers including Jean-Claude Gallotta, Micha Purucker, Iztok Kovac, Ismael
Ivo, Laboratory Dance Project, Mina Yu, Misoon Jeon etc. Currently, he dances with
Emanuel Gat and Amala Diano. He has choreographed a number of contemporary
dance performances since 2010 internationally.

Choreography: Pansun Kim
Performance: Bong Su Kim (Korea), Shin Young Jun (Korea), Ji Yeon Yang (Korea)
Music and musical performance: Pavel Terziyski
Puppets: Stefan Dimitrov and Polina Hristova
Stage design: Nikola Toromanov
Design of puppets and masks: Marieta Golomehova
Composer & sound designer: Emilian Gatsov
Light design: Viktor Georgiev
Costume Design: Veronika Vapirova