ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

МОСТ КЪМ БИЗНЕСА: Многообразие и включване на пазара на труда

09:00ч. 13.06.2019 Зала 7

МОСТ КЪМ БИЗНЕСА: Многообразие и включване на пазара на труда
П О К А Н А

На 13 юни (четвъртък) от 9.00 до 13.30 ч. в НДК, Зала №7 ще се проведе конференция на тема:

„Многообразие и включване на пазара на труда“
Защо многообразието е важно в икономически и социален план? От кои фактори зависи?
Какви са бариерите пред включването на уязвими групи на пазара на труда у нас?
Как Франция приоритизира темата „многообразие и включване“ и какви са ползите за над 3800 компании, членуващи в френската Charte de la diversité?
 
Това са част от въпросите във фокуса на конференцията. Ще бъдат представени резултатите от тригодишен пилотен проект за улесняване на достъпа до пазара на труда на квалифицирани младежи от ромски произход. Събитието ще даде заключения и препоръки към политиките за заетост на публичните институции и частните компании. Ще бъдат обсъдени възможности и стратегии за насърчаване на многообразието и преодоляване на социалните дисбаланси на работното място.

Специален гост на събитието: г-жа Ан Дешанел, Генерален секретар на френската Charte de la diversité (Харта на многообразието)

Участници:
Доминик Бе – Главна дирекция „Заетост, Социални въпроси и включване“ към ЕК
Деница Сачева – Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
Георги Стойчев – Изпълнителен директор на Институт Отворено Общество – София
Надя Михова – Мениджър „Човешки ресурси“, EY България
Ираван Хира – Хюлет Пакард Ентърпрайз, Председател на УС на БФБЛ
Георги Първанов – Управляващ директор в CTeam, член на УС на БАУХ

Модератори: 
Асенка Христова, Индъстри Уоч и Даниел Киряков, Американска търговска камара в България.

Участието е безплатно.

Регистрация на https://forms.gle/tRZ5htRzqf9MFSn77 до 10.06.2019 г.

За повече информация: https://osis.bg/?page_id=3225