Оперативно управлениеАнгел Митев
Изпълнителен директор
office@ndk.bg

Ия Петкова-Гурбалова, д-р
Ръководител направление:
Стратегическо развитие, маркетинг, реклама и продуцентска дейност
ipetkova@ndk.bg

Ивелина Кючукова
Ръководител направление:
Програма и реализация
ikyutchoukova@ndk.bg

Марина Попова
Ръководител направление:
Собсвеност и администрация
mpopova@ndk.bg 

Александър Бабинов
Ръководител направление:
Технически решения и реализация
ababinov@ndk.bg

Иван Драндийски
Ръководител отдел:
Продуцентски център
idrandiyski@ndk.bg 

Красимира Митева
Ръководител отдел:
Театър Азарян
kmiteva@ndk.bg 

Мирослава Тодорова
Ръководител отдел:
ДНК
mtodorova@ndk.bg 

Светлозар Желев
Ръководител отдел:
Национален център за книгата - НЦК и Литературен клуб "Перото"
dargiropulos@ndk.bgperoto@ndk.bg 

Маргарита Бойчева
Ръководител отдел:
Външни комуникации
mboycheva@ndk.bg