Контакти

Светлозар Желев – ръководител на Национален център за книгата – НДК
e-mail: szhelev@ndk.bg 
e-mail: nbc@ndk.bg