За насМИСИЯ

Представяне, популяризиране и подпомагане на българската литература в България:
– Да подпомага издаването, маркетирането, популяризирането и реализацията на дебютни книги на български писатели. Да се подпомагат издателствата, които имат такива програми;
– Да се организират в НДК четения, представяния, срещи, дискусии, фестивали, клубове, пърформанси, театър на маса, и всякакъв вид свързани с литературата събития, с което да се помогне за повишаване престижа и интереса към българската литература и българските писатели;
– Да подпомага организирането на турнета на български писатели в страната, съвместно с други държавни институции и общините;
– Да се подпомагат литературните медии от страна на държавата;
– Да се подпомага организирането на творчески резиденции за писатели в България;
– Да се инициират, подпомагат, организират и реализират кампании в подкрепа на четенето и книгата. Да се проучат най-добрите практики и примери от страните по света, които да се приложат в България. Тук партньорството с министерствата, общините, книгоиздателите, библиотеките, творческите съюзи и всички, които биха могли да подпомогнат тези дейности, е изключително важно;
– Да се организират събития свързани с детската книга, децата, грамотността, четенето, спектакли, различни интерактивни срещи с писатели и книги на децата. Националният център трябва да е отново място и координатор на такива мероприятия.

Представяне, подпомагане и популяризиране на българската литература зад граница:
– Създаване и поддържане на сайт на български и английски език в помощ на издателите, които имат желание да издават книги на български писатели за представяне на българската литература, профили на преводачите по езици, възможните субсидии и помощ от страна Националния център за книгата;
– Ежегодно да подготвя и издава каталози с представяния и препоръки към чуждите издатели на най-добрите съвременни български писатели. Тези каталози предлагат най-доброто от най-добрите и са изключително необходими за по-лесния достъп и информирания избор от страна на чуждите издатели до случващото се на българския литературен пазар, с цел да насочат вниманието си към качествената българска литература. Наличието на такива каталози е задължително и важно за представянето й в чужбина;
– Да подпомага превода, правата и издаването на български автори в чужбина;
– Да подпомага гостувания и представяния на съвременни български писатели в чужбина. Да подпомага участия на български писатели във фестивали, конференции, симпозиуми и представяния на най-интересните книги и автори в чужбина;
– Да инициира и подпомага издаване на годишни антологии на българската литература в областта на поезията и прозата на английски и други езици;
– Да подкрепя, съвместно с други организации и институции резиденции на преводачи – българисти в България;
– Да създаде и връчва ежегодно годишни награди за литература: проза, поезия, детска литература и за цялостен принос към българската литература, и за превод от български на чужд език;
– Да подпомага, съвместно с други български институции, представянето на български автори на международни панаири на книгата – Франкфурт, Лондон, Москва, Париж;
– Да се създаде пространство в Националния дворец на културата за споделяне, четене и книги, което да дава възможност хората да четат, да се събират и да говорят за книги, да се организират срещи с писатели, издатели и преводачи, да се провеждат дискусии за развитието и бъдещето на българската литература;
– Да се създадат литературни клубове по интереси, на които НДК да се превърне в дом;
– Да инициира партньорства с български и международни институции, организации и фондации, съвместно с които да прави всичко възможно българската литература да заеме полагащото й се място на световната литературна карта.