Заяви събитиеЗаявки за наемане на клуба можете да направите на e-mail: office@ndk.bg 
или да потърсите за контакт:
 
Деница Аргиропулос – управител на Литературен клуб "Перото"
e-mail: peroto@ndk.bg
телефон: 02/ 916 6411

Михаил Ганев – книжар
e-mail: peroto@ndk.bg
Телефон: 02/ 916 6411