"Преводи"Програма „Преводи” на Национален център за книгата, „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД, България, е конкурсна програма, отворена за кандидатстване от страна на издателства от цял свят, които си поставят за цел да публикуват художествена и нехудожествена литература от съвременни и класически български автори, достъпни за пръв път в превод на съответния език.

ПРАВИЛНИК НА ПРОГРАМАТА:

Правилник на програма „Преводи”

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Формуляр за кандидатстване по програма „Преводи” на Национален център за книгата, Национален дворец на културата, включващ бюджетна таблица (по образец).
2. Копие от договор за уредени права, сключен с автора на книгата или негови наследници.
3. Копие от договор за уредени права, сключен с преводача на книгата или негови наследници.
4. Професионална биография на автора на книгата, в която са отбелязани най-значимите му художествени и/или нехудожествени публикации (биографична бележка, а не CV формат, до 1 000 думи).
5. Професионална биография на преводача на книгата, в която са отбелязани най-значимите му реализирани преводи и публикации (биографична бележка, а не CV формат, до 1 000 думи).
6. Откъс от книгата в оригинал на български език (между 5 и 10 стандартни страници – между 9 000 и 18 000 знака, с разстоянията).
7. Примерен превод на приложения откъс от книгата на съответния чужд език (между 5 и 10 стандартни страници – между 9 000 и 18 000 знака, с разстоянията).
8. Декларация за информираност и съгласие с правилата, условията и изискванията на програмата; за достоверност на приложената и попълнената информация; за липса на дублирано финансиране; за липса на кандидатстване към и финансиране на проекта от Министерство на културата, Национален фонд „Култура” и други механизми за финансова подкрепа с участието на държавата и местната власт на Република България; за доброволно предоставяне и съгласие за обработване на лични данни; за липса на конфликт на интереси (Образец № 1).
Формулярът за кандидатствате и изискуемите документи се подават по електронен път на: office@ndk.bg и nbc@ndk.bg.

ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ

"18%  сиво", Захари Карабашлиев; превод: Ксения Банович; изд. "HЕНА СОМ", Хърватска

 "Майки", Теодора Димова; превод: Давид Бернстайн; изд. "Nakladatelství Petr Štengl", Република Чехия

 "Дилетант", Чавдар Мутафов; превод: Красимир Кавалджиев; изд. "Editionsle Soupirail", Франция

 "Случаят Джем", Вера Мутафчиева; превод: Ксения Банович; изд. "Sandorf Publishing", Хърватска

 "Алкивиад Велики", Вера Мутафчиева; превод: Ксения Банович; изд. "Sandorf Publishing", Хърватска

 "Винаги нощта", Тодор Тодоров; превод: Елвира Борман – Насонова; изд. "Gröbenwahn Verlag", Германия

 "Всичко стана луна", Георги Господинов; превод: Мария Йоана Стоядинович; изд. "Geopoetika Publishing", Сърбия

 "Концерт на изречение", Емилия Дворянова; превод: Елица Коцева; изд."Dalkey Archive Press", Великобритания

 "Лудост", Калин Терзийски; превод: Виктория Димитрова Попова; изд. "INK PRESS", Швейцария

 "Ботуша в българската литературна мода", Дария Карапеткова; превод: Джудзепе дел Агата;
изд: "The Boot in Bulgarian literary fashion", Италия

 "Дишащият хълм", Бети Файон; превод: Роберт Алагозовски; изд. "Goten Publishing", Македония

 "Захвърлени в природата", Милен Русков; превод: Петър Кръстев; изд. "Typotex Elektronikus Kiadό Kft", Унгария

 "Физика на тъгата", Георги Господинов; превод: Хеле Далгор; изд. "Jensen & Delgaard i/s", Дания

 "18% сиво", Захари Карабашлиев; превод: Катарина Седлакова,
изд. "VSSS, s.r.o. (Publishing  House of Slovak Writers association)", Словакия

"Хайка за вълци", Ивайло Петров, изд. "Archipelago Books", САЩ

"Стъклената ръка", Емил Андреев, изд. "V.B.Z." Ltd, Хърватия

"Крали Марко. Балканският принц", Владимир Левчев, изд. "VOSTOK LLS", Македония

"Българска граматика", Роселина Ницолова, изд. "Frankk&TimmeGmbH Verlag", Германия

"Дивата природа", Белослава Димитрова, изд. "Archipelago itaca Edizione", Италия

"Една и съща река", Здравка Евтимова, изд. "Salentobooks S.A.S", Италия

"Унгарското възстание и българските писатели", Пламен Дойнов, изд. "NAPKUT KIADO", Унгария

"Бежанци", Весела Ляхова, изд. "Goten Publishing", Македония

"Усмивката на кучето", Димана Трънкова, изд. "Editions Intervalles", Франция